ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.

Η Εταιρία

Η Εταιρία με την διακριτική επωνυμία ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ δραστηριοποιείται στον τομέα Τυποποιημένων τροφίμων. Η έδρα της επιχείρησης στεγάζεται στην Καμαριώτισσα, Σαμοθράκης.

Επικοινωνία

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.
Διευθ: 
Καμαριώτισσα, Σαμοθράκη, 68002, ΕΒΡΟΥ
Τηλ: 
2551041306
Φαξ: 
2551042271